Finance

 

 Raiffeisenbank – HLAVNÍ bankovní účet on-line 

Hlavní bankovní účet je vyhrazen pro všechny platby s výjimkou plateb souvisejících se službami osobní asistence.    

Finanční prostředky na hlavním účtu jsou určeny mj. na financování těchto akcí:

1. Činnost divadelního soubor Slunovrat.

2. Dovybavení relaxačně stimulační místnosti Snoezelen.

3. Nákup sportovního vybavení v rámci projektu Sport

 

Raiffeisenbank – VEDLEJŠÍ bankovní účet on-line

Vedlejší finanční účet je vyhrazen pouze pro platby související s financováním služeb osobní asistence.