Dokumenty      

Základními oficiálními dokumenty sdružení jsou:

Stanovy sdružení

Zpráva o činnosti

Zpráva o majetku a hospodaření

Plán činnosti

Zpráva revizní komise

Výše uvedené dokumenty najdete v příslušných sekcích webových stránek.

Pro zájemce jsou samozřejmě k dispozici i ostatní dokumenty zpracované v průběhu roku. Kdo máte zájem o dokumenty nezveřejněné na webových stránkách, obraťte se na členy výboru sdružení prostřednictvím údajů uvedených v sekci Kontakty.