Smluvní a fakturační kontakt

  

Název                  Sdružení rodičů při Speciálních školách, z.s.
Adresa Hradecká 1231, 500 03, Hradec Králové
IČO 27005356
DIČ CZ27005356
Bankovní spojení Raiffeisenbank, 2339474001/5500
Statutární zástupce Jakub Limr, předseda spolku
Pavel Zahálka, místopředseda spolku

 Kontakt pro písemnou korespondenci

  

Název                  Sdružení rodičů při Speciálních školách, z.s.
Ulice Hradecká 1231
Město Hradec Králové
PSČ 500 03

Pozn.: Kontaktní údaje pro běžnou písemnou korespondenci jsou stejné jako relevantní údaje pro fakturační a smluvní účely.

 Elektronické kontakty na sdružení

 

E-mailová adresa sdruzeni.spsk@seznam.cz                        
E-mailový formulář www.ssshk.cz/napiste-nam/

 Mailové a telefonní kontakty na lidi

 

  E-mail Mobil
Jakub Limr jakub.limr@gmail.com 724 435 363
Pavel Zahálka pavel.zahalka@gmail.com 602 583 170
Aleš Pražák ales.prazak@seznam.cz 603 434 594
Viola Feixová violaf@seznam.cz 724 168 338

Členové Výkonného výboru a Kontrolní komise

 

Jakub Limr předseda výkonného výboru
Pavel Zahálka místopředseda výkonného výboru
Viola Feixová člen výkonného výboru
Vladimíra Holmanová člen výkonného výboru
Tereza Lochmanová člen výkonného výboru
Václav Vašata předseda kontrolní komise
Aleš Pražák místopředseda kontrolní komise
Irena Spiššáková člen kontrolní komise

Výpis ze spolkového rejstříku

           
Platný výpis    Úplný výpis 

 Registrace na Ministerstvu vnitra

Prvotní registrace provedena Ministerstvem vnitra dne 3.8.2005 pod č.j. VS/1–1/61472/05-R.

Registrace na portálu veřejné správy

Registrace na portálu veřejné správy ČR viz Evidence nestátních neziskových organizací

Poznámka: Naši registraci ověříte po zadání identifikačních údajů OS v sekci Vyhledávání na výše uvedené webové stránce.