Rehabilitace Snoelezelen ... aneb na co použijeme finanční prostředky

15.11.2008 00:00

V jedné z minulých aktualit jsme zmínili, že se musíme rozhodnout, na co použijeme finanční prostředky získané v uplynulých měsících. Pro úplnost – na vstupném se vybralo cca 37 tisíc Kč. Peníze použijeme společně s penězi od sponzorů na realizaci projektu Relaxační a stimulační terapie Snoezelen. V rámci projektu vybudujeme speciální terapeutickou místnost, která bude využívána v rámci terapie Snoezelen dětmi s mentálním a kombinovaným postižením. Snoezelen je relaxační a stimulační terapie, zaměřená na smyslové vnímání pomoci světla, zvuku, pocitu a vůní. Efektem terapeutického působení je odbourání stresu a napětí, rozvoj smyslového vnímání a zlepšení komunikace a porozumění.

Projekt je finančně náročný, takže výše uvedených 37 tisíc na Snoezelen zatím stačit nebude. Na realiźaci projektu budeme v dalším období shánět finanční zdroje od nadací a dalších sponzorů. Také musíme pro projekt vytvořit smostatnou sekci na našem webu, ve které uvedeme podrobnější informace o projektu.

—————

Zpět